Punt d´Informació Cadastral

El PIC es troba situat en les oficines municipals de l’Ajuntament de Villar. L’horari d’atenció al ciutadà és els dimarts de 09.00 a 14.00 hores.

Per mitjà dels PIC es pot oferir als ciutadans informació relativa a tots els immobles que es troben en la base de dades del Cadastre (l’àmbit de competència del qual comprén tot el territori nacional excepte el País Basc i Navarra).

Una vegada autenticat l’empleat públic amb el certificat X509 i seleccionat el servici "Consulta com a PIC", accedix a un formulari.

Indique el tipus d’informació a què vol accedir:

Dades protegides: amb esta opció pot obtindre totes les dades cadastrals (inclosa la cartografia cadastral) dels immobles, incloent-hi titularitat i valor (que són dades protegides).

Dades no protegides: pot obtindre totes les dades (inclosa la cartografia cadastral) dels immobles excepte titularitat i valor.
 

En cas d’accedir a dades protegides haurà d’omplir el formulari amb dades relatives al sol•licitant i al titular cadastral.
Òmpliga els camps del formulari i polse "Acceptar" i li apareixerà el "Document de sol•licitud a informació cadastral" que ha de ser imprés i firmat pel sol•licitant. Una vegada fet açò, polse "Continuar" i accedirà a una sessió de consulta, que està associada a un titular i a un codi de formulari.

En una sessió es poden consultar dades no protegides d’immobles de tot l’àmbit de competència del Cadastre i dades protegides d’immobles que figuren a nom del titular que s’introduïx en el formulari (en cas d’haver sol•licitat accés a dades protegides).
Sobre ambdós tipus de dades es poden sol•licitar certificacions cadastrals telemàtiques. Els tipus de certificats que es poden obtindre són:

Si s’han sol•licitat dades d’immobles que figuren a nom del titular cadastral de la sessió de consulta:

Certificat alfanumèric dels béns d’un titular cadastral

Certificat alfanumèric d’un immoble

Certificat descriptiu i gràfic

Si s’han sol•licitat dades d’immobles que en la base de dades del Cadastre figuren a nom d’un titular diferent del corresponent a la sessió de consulta (el que es va introduir en el formulari):

Certificat alfanumèric de referència cadastral (no inclou dades de titularitat ni de valor)

En la part superior de la pàgina disposa de les opcions següents:

 

Llistat B.I. Per a obtindre la llista de tots els immobles del titular de l’actual sessió de consulta

Busca B.I. Per a anar a la pantalla de localització d’un immoble

Nova consulta PIC. Porta al formulari que permet iniciar una nova sessió de consulta

Limitar la busca. En el cas que es desitge limitar la busca dels béns d’un titular a un determinat àmbit geogràfic o una tipologia.

Formularis de sol•licitud d’informació en els PIC:
Per a poder visualitzar els formularis de sol•licitud en format PDF, necessita tindre instal•lada una versió d’Adobe Reader 5.0 o posterior, si no és així, pot descarregar-se una versió actualitzada des del web d’Adobe Reader.

Formulario de solicitud de datos por el titular catastral.Formato PDF editable.

Formulario de solicitud de datos por un representante del titular catastral. Formato PDF editable.

Modelo de autorización del titular catastral.

 

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30