Padró d´Habitants

Si comprova que alguna de les dades personals és errònia, excepte el domicili, pot sol•licitar que es modifique de dos formes:

Documentació que haurà d’aportar:

Per a sol•licitar l’alta en el Padró d’Habitants o el canvi de domicili dins del mateix municipi, haurà de presentar-se en l’oficina del Departament d’Estadística, amb original i còpia d’algun document que acredite la seua domiciliació a Villar del Arzobispo: escriptura de propietat, contracte d’arrendament de la vivenda, cèdula d’habitabilitat, contracte de llum, aigua o telèfon, o rebuts mensuals a nom seu. En el cas que els documents abans ressenyats figuren a nom d’una altra persona, s’hauran d’acompanyar d’un escrit del titular o persona que ja figure empadronada en eixe mateix domicili on declare que vosté hi residix habitualment. L’escrit es presentarà junt amb la fotocòpia del DNI del firmant.

Sol•licitud d’alta en el Padró per canvi de residència o domicili

Per a sol•licitar un certificat d’empadronament, tant individual com col•lectiu o familiar, segons el necessite, pot dirigir-se a l’oficina del Departament d’Estadística, situada a la plaça de l’Església 1. Els certificats no s’entregaran al moment. Pot sol·licitar el certificat d'empadronament individual a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament amb certificat digital.

Sol•licitud d’informes d’empadronament

Original i còpia del DNI o permís de conduir, o passaport, o targeta de resident de tots els majors de 14 anys.

Original i còpia dels fulls del llibre de família dels menors que s’inscriguen.

Sol•licitud de modificació en el Padró per canvi de dades personals

Personar-se en l’oficina del Departament d’Estadística, proveït del seu DNI on figuren les seues dades correctes.

Pot enviar-nos per correu ordinari una fotocòpia del seu DNI on figuren les dades correctes, junt amb un escrit dirigit al Departament d’Estadística sol•licitant que es rectifiquen.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31