Cadastre

El negociat de cadastre atén el públic únicament els dimarts de 9 a 14 hores.

MODELS DE DECLARACIÓ CADASTRAL

MODEL 901-N Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles
Declarar l’adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seua consolidació, la constitució, modificació o adquisició de la titularitat d’una concessió administrativa i dels drets reals d’usdefruit i de superfície, les variacions en la composició interna o en la quota de participació de les comunitats o entitats sense personalitat sempre que la respectiva entitat haja sol•licitat prèviament la constància dels seus membres, a fi d’inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari. El termini de presentació de la declaració és de dos mesos comptats des de l’endemà del fet, acte o negoci objecte de la declaració. 

MODEL 902-N Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.
Declarar la realització de noves construccions o l’ampliació, reforma i rehabilitació de les ja existents, a fi d’inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari. El termini de presentació de la declaració és de dos mesos comptats des de l’endemà del fet, acte o negoci objecte de la declaració.

MODEL 903-N Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.
Declarar l’agregació, agrupació, segregació o divisió dels béns immobles a fi d’inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari. El termini de presentació de la declaració és de dos mesos comptats des de l’endemà del fet, acte o negoci objecte de la declaració.

MODEL 904-N Canvi de cultiu, canvi d’ús o demolició o derrocament de béns immobles.
Declarar el canvi de cultiu o aprofitament, la modificació d’ús o destí i la demolició o derrocament de béns immobles, a fi d’inscriure o modificar les dades en el Cadastre Immobiliari. El termini de presentació de la declaració és de dos mesos comptats des de l’endemà del fet, acte o negoci objecte de la declaració.

 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30